tukino, tukino. " Rancang Bangun Sistem Informasi Customer Relationship Management (CRM) Berbasis Web." Computer Based Information System Journal [Online], 6.1 (2018): 12. Web. 25 Aug. 2019