tukino, tukino. " Rancang Bangun Sistem Informasi Customer Relationship Management (CRM) Berbasis Web" Computer Based Information System Journal [Online], Volume 6 Number 1 (31 March 2018)